Dzięki bogatemu doświadczeniu w realizacji projektów infrastrukturalnych i kubaturowych, oferujemy profesjonalne usługi z zakres i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

PROJEKTY ELEKTROENERGETYCZNE

Specjalizujemy się w projektach elektrycznych, energetycznych i elektroenergetycznych. Nasze projekty rozwijamy w oparciu o najnowsze trendy i technologie.

 

> Projekty oświetlenia ulicznego

> Projekty oświetlenia parków

> Projekty przebudowy sieci elektroenergetycznych nN-0,4kV i SN-15kV

> Projekty sygnalizacji świetlnej (w części elektrycznej)

> Projekty instalacji elektrycznych w budynkach

> Analiza istniejących linii WN względem projektowanych obiektów

Zakres naszych opracowań obejmuje m.in.:

PROJEKTY DROGOWE

PROJEKTY SANITARNE

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

PROJEKTY ELEKTROENERGETYCZNE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Poszukujesz doświadczonych inżynierów?

Kontakt >

All Rights Reserved, Green Cities Infrastructure

DZIAŁ PROJEKTOWY

LOKALIZACJA

DANE

NIP: 9571135123
REGON: 389444681
KRS NR: 0000910935

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości

DZIAŁ PROJEKTOWY

BIURO

ul. Sobótki 9,

80-247 Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3,

80-252 Gdańsk

TEL : +58 710 52 25

EMAIL: biuro@greencities.pl

GREEN CITIES INFRASTRUCTURE SP. Z O.O.

KONTAKT