Bazując na bogatym doświadczeniu zespołu w realizacji złożonych projektów drogowych, z udziałem wielu branż i uczestniczących podmiotów, oferujemy kompleksowe opracowania spełniające wysokie oczekiwania Inwestorów.

PROJEKTY DROGOWE

Naszym celem jest projektowanie rozwiązań drogowych przyjaznych dla użytkowników i otoczenia. Bierzemy pod uwagę wymagania w zakresie efektywności kosztowej oraz wpływu na środowisko. Jesteśmy świadomi, że projektowanie rozwiązań drogowych to złożony proces, który niejednokrotnie wymaga współpracy z wieloma branżami i podmiotami.

> Projekty dróg publicznych, miejskich i zamiejskich

> Projekty skrzyżowań i węzłów

> Projekty tras, węzłów i pętli tramwajowych

> Projekty węzłów integracyjnych

> Projekty placów i skwerów

> Projekty przestrzeni dzielonych i woonerfów

> Projekty chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek parkowych i leśnych

> Projekty dróg wewnętrznych i obsługujących

> Projekty parkingów

 

ZAKRES NASZYCH OPRACOWAŃ OBEJMUJE M.IN.:

PROJEKTY DROGOWE

PROJEKTY SANITARNE

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

PROJEKTY ELEKTROENERGETYCZNE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Poszukujesz doświadczonych inżynierów?

Kontakt >

All Rights Reserved, Green Cities Infrastructure

DZIAŁ PROJEKTOWY

LOKALIZACJA

DANE

NIP: 9571135123
REGON: 389444681
KRS NR: 0000910935

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości

DZIAŁ PROJEKTOWY

BIURO

ul. Sobótki 9,

80-247 Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3,

80-252 Gdańsk

TEL : +58 710 52 25

EMAIL: biuro@greencities.pl

GREEN CITIES INFRASTRUCTURE SP. Z O.O.

KONTAKT