Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu architektury krajobrazu, projektowania architektonicznego, urbanistycznego, drogowego, elektroenergetycznego i sanitarnego. Wykonanie kompletnych wielobranżowych projektów o zróżnicowanym programie użytkowym i funkcjona lnym – od etapu koncepcji lub programów funkcjonalno – użytkowych, poprzez projekty budowlane, techniczne i wykonawcze, aż po realizację i nadzory autorskie.

 

W trakcie procesu projektowego zapewniamy ciągłą koordynację międzybranżową – opieramy się na współpracy z doświadczonymi projektantami branżowymi.

NASZE USŁUGI

> Inwentaryzacji

> Analiz i studiów

> Koncepcji

> Projektów budowlanych

> Projektów technicznych

> Projektów wykonawczych

> Wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

> Wniosku zgłoszenia robót budowlanych

> Materiałów przetargowych (przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych)

> Nadzór autorski 

 

 

OFERUJEMY OPRACOWANIA W FORMIE:

Nasz zespół to przede wszystkim nasze kompetencje wywodzące się z bogatego doświadczenia i wiedzy.
Są wśród nas m.in. inżynierowie z takich branż jak: architektura, drogownictwo, ochrona środowiska, czy też architektury krajobrazu.

BRANŻE

PROJEKTY DROGOWE

PROJEKTY SANITARNE

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

PROJEKTY ELEKTROENERGETYCZNE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Poszukujesz doświadczonych inżynierów?

Kontakt >

All Rights Reserved, Green Cities Infrastructure

DZIAŁ PROJEKTOWY

LOKALIZACJA

DANE

NIP: 9571135123
REGON: 389444681
KRS NR: 0000910935

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości

DZIAŁ PROJEKTOWY

BIURO

ul. Sobótki 9,

80-247 Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3,

80-252 Gdańsk

TEL : +58 710 52 25

EMAIL: biuro@greencities.pl

GREEN CITIES INFRASTRUCTURE SP. Z O.O.

KONTAKT