Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, wykonanie kompletnych, wielobranżowych projektów o zróżnicowanym programie użytkowym i funkcjonalnym – od etapu koncepcji lub PFU, poprzez projekty budowlane i wykonawcze, aż po realizację i nadzory autorskie.

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

W zespole Green Cities Infrastructure naszą ambicją jest kreowanie przestrzeni, które będą przyjazne ludziom, funkcjonalne i zaprojektowane z poszanowaniem środowiska naturalnego i zieleni.

> Materiały ofertowe dla inwestycji

> Karty mieszkań

> Branżowe karty aranżacyjne

4. Możemy też stworzyć profesjonalne i merytoryczne prezentacje

i opracowania graficzne:

> Analizy architektoniczno – urbanistyczne

> Analizy chłonności terenu

> Inwentaryzacje architektoniczno – budowlane

> Inwentaryzacje powykonawcze czy do celów sądowych dla ustalenia samodzielności lokali,

3. Wykonujemy opracowania analityczne, przygotowawcze i inne, niezbędne w procesie budowlanym, takie jak:

> Miejskich przestrzeni publicznych

> Małej architektury

> Obiektów kubaturowych taki jak architektura mieszkaniowa, budynki użyteczności publicznej, przemysłowej

2. Pracujemy przy projektach rewitalizacyjnych, zarówno obszarowych jak i obiektowych

1. Mamy doświadczenie w projektowaniu:

PROJEKTY DROGOWE

PROJEKTY SANITARNE

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

PROJEKTY ELEKTROENERGETYCZNE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Poszukujesz doświadczonych inżynierów?

Kontakt >

All Rights Reserved, Green Cities Infrastructure

DZIAŁ PROJEKTOWY

LOKALIZACJA

DANE

NIP: 9571135123
REGON: 389444681
KRS NR: 0000910935

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości

DZIAŁ PROJEKTOWY

BIURO

ul. Sobótki 9,

80-247 Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3,

80-252 Gdańsk

TEL : +58 710 52 25

EMAIL: biuro@greencities.pl

GREEN CITIES INFRASTRUCTURE SP. Z O.O.

KONTAKT