Oferujemy usługi z zakresu architektury krajobrazu oraz przetwarzania danych geoprzestrzennych – GIS. Zapewniamy najwyższej jakości rozwiązania w zakresie analizy i planowania, osiągane dzięki innowacyjnemu myśleniu i kreatywnemu wykorzystywaniu technologii. Każdy zlecony projekt rozpatrujemy indywidualnie w zależności od występujących uwarunkowań. Niezależnie od okoliczności polega on na opracowaniu inwentaryzacji, analizy cech przyrodniczych, a zakończony jest strategią i planem realizacji. W opracowaniu analiz przyrodniczych wykorzystujemy geodezyjny sprzęt pomiarowy Topcon Hiper SR GNSS RTK oraz technologię geograficznej informacji przestrzennej – GIS – jest ona wsparciem w tworzeniu inwentaryzacji dendrologicznych. To dzięki temu procesowi identyfikujemy możliwości i ograniczenia, uzyskujemy niezbędne dane i opracowujemy plan, który najbardziej odpowiada potrzebom naszych Klientów.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Naszym priorytetem jest zrównoważone planowanie, projektowanie, zarządzanie i pielęgnacja środowiska naturalnego oraz antropogenicznego. Nasze opracowania opieramy łącząc wiedzę techniczną z wizją artystyczną, tworząc kompleksowe projekty zieleni, które ulepszają funkcjonowanie lokalnych społeczności. Wrażliwość na estetykę i zarządzanie zielenią pozwala nam na tworzenie środowisk, które są zrównoważone i wyjątkowe w odbiorze.

 

1. Inwentaryzacje dendrologiczne w technologii GIS:

 

> Kompleksowe opracowania dotyczące inwentaryzacji istniejących drzew i krzewów w zakresie inwestycji

> Dane terenowe pozyskujemy za pomocą nowoczesnego sprzętu geodezyjnego Topcon HIPER SR RTK z wykorzystaniem danych geoprzestrzennych w formacie .SHP

> Zestawienia gatunkowe zinwentaryzowanej zieleni

> Analizy stanu zdrowotnego drzew i krzewów

> Mapy z geolokalizacją

> Dokumentacje fotograficzne

 

2. Gospodarka drzewostanem:

 

> Opracowujemy analizy i koordynujemy kolizje istniejącej zieleni z projektami branżowymi

> W procesie budowlanym zarządzamy kompleksowo istniejącą zielenią na terenie inwestycyjnym

> Wskazujemy sposoby prowadzenia prac ziemnych w strefach ochrony zieleni, które są najbardziej korzystne dla zapewnienia właściwej kondycji zdrowotnej

> W naszych opracowaniach znajdują się również wytyczne odnośnie prowadzenia prac pielęgnacyjnych na drzewostanie przeznaczonym do adaptacji

 

3. Projekty zieleni:

 

> Nasze przestrzenne układy zieleni dostosowujemy do warunków środowiska w jakim działamy, analizując aspekty formalnoprawne oraz mając na uwadze oczekiwania lokalnych społeczności

> W opracowaniach związanych z inwestycjami liniowymi skupiamy się nad kompensacją przyrodniczą uwzględniającą straty związane z realizacją przedsięwzięcia

> Realizujemy projekty rewitalizacji terenów zdegradowanych, ruderalnych oraz parkowych założeń zabytkowych

> Realizujemy projekty urządzenia zieleni w ramach dużych zadań infrastrukturalnych oraz zagospodarowania terenu przestrzeni deweloperskiej.

 

4. Opracowania o charakterze strategicznym (plany zazielenienia miast / urban greening plans)

PROJEKTY DROGOWE

PROJEKTY SANITARNE

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

PROJEKTY ELEKTROENERGETYCZNE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Poszukujesz doświadczonych inżynierów?

Kontakt >

All Rights Reserved, Green Cities Infrastructure

DZIAŁ PROJEKTOWY

LOKALIZACJA

DANE

NIP: 9571135123
REGON: 389444681
KRS NR: 0000910935

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości

DZIAŁ PROJEKTOWY

BIURO

ul. Sobótki 9,

80-247 Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3,

80-252 Gdańsk

TEL : +58 710 52 25

EMAIL: biuro@greencities.pl

GREEN CITIES INFRASTRUCTURE SP. Z O.O.

KONTAKT