Naszym nadrzędnym celem jest przeprowadzenie naszych klientów przez procedury formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska, w sposób przystępny, kompetentny i pomyślny. Jako zespół posiadamy doświadczenie zarówno przy skomplikowanych i rozbudowanych inwestycjach, jak i przy mniejszych przedsięwzięciach.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom, związanym z powstającymi innowacyjnymi projektami, oferujemy kompleksowe usługi branżowe z zakresu ochrony środowiska. Świadczymy je z pełnym przekonaniem, że zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny, jest możliwy przy jednoczesnym integralnym zachowaniu równowagi przyrodniczej.

> karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP)

> raporty oddziaływania na środowisko (ROŚ)

> analizy akustyczne

> analizy środowiskowe

> analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza

> operaty wodnoprawne

 

2. WYKONUJEMY WYMAGANE W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH OPRACOWANIA:

> przeprowadzenie inwestora przez poszczególne etapy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

> niezbędne działania w związku z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)

> prowadzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

> doradztwo związane z zagadnieniami branżowymi w tematyce ochrony przyrody

> nadzorowanie kwestii formalno-prawnych takich jak stała kontrola zmieniających się norm i przepisów, związanych z branżą środowiskową

 

1. W RAMACH NASZYCH USŁUG Z ZAKRESU INŻYNIERII ŚRODOWISKA OFERUJEMY:

PROJEKTY DROGOWE

PROJEKTY SANITARNE

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

PROJEKTY ELEKTROENERGETYCZNE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Poszukujesz doświadczonych inżynierów?

Kontakt >

All Rights Reserved, Green Cities Infrastructure

DZIAŁ PROJEKTOWY

LOKALIZACJA

DANE

NIP: 9571135123
REGON: 389444681
KRS NR: 0000910935

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości

DZIAŁ PROJEKTOWY

BIURO

ul. Sobótki 9,

80-247 Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3,

80-252 Gdańsk

TEL : +58 710 52 25

EMAIL: biuro@greencities.pl

GREEN CITIES INFRASTRUCTURE SP. Z O.O.

KONTAKT