Łączymy wiedzę i umiejętności w zaspokajaniu codziennych potrzeb ludzkich poprzez infrastrukturę wodną, sanitarną, gazową i grzewczą. Realizujemy projekty z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań dbających o otaczającą nas wodę.

PROJEKTY SANITARNE

W naszych projektach wykazujemy dbałość o otaczające zasoby wodne i stosujemy nowoczesne rozwiązania, które nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze.

> Operaty wodnoprawne

> Projekty sieci wodociągowych, gazociągów, kanalizacji deszczowej i sanitarnej

> Projekty przyłączy: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągów, gazu

> Projekty instalacji wewnętrznych: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej, gazowej i centralnego ogrzewania

> Projekty małej retencji, ogrodów deszczowych, niecek retencyjnych itp.

> Studia wykonalności z zakresu wod-kan i wód deszczowych

Zakres naszych opracowań obejmuje m.in.:

PROJEKTY DROGOWE

PROJEKTY SANITARNE

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

PROJEKTY ELEKTROENERGETYCZNE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Poszukujesz doświadczonych inżynierów?

Kontakt >

All Rights Reserved, Green Cities Infrastructure

DZIAŁ PROJEKTOWY

LOKALIZACJA

DANE

NIP: 9571135123
REGON: 389444681
KRS NR: 0000910935

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50 tys. zł został opłacony w całości

DZIAŁ PROJEKTOWY

BIURO

ul. Sobótki 9,

80-247 Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina 11b/3,

80-252 Gdańsk

TEL : +58 710 52 25

EMAIL: biuro@greencities.pl

GREEN CITIES INFRASTRUCTURE SP. Z O.O.

KONTAKT